Het Scientology Kruis Theologie & Praktijk van een Hedendaagse Godsdienst Scientology
Kies een taal
Opsporing
-->
Een naslagwerk Aangeboden door de Church of Scientology International Home
Inhoudsopgave
Het Credo van de Scientology kerk Inleiding
Hoofdstukken
Appendices
Appendix 1 De Theologische grondbeginselen van de Scientology godsdienst
Appendix 2 Scientology: Een Analyse en vergelijking van de godsdienstige systemen en doctrines
Appendix 3 Scientology: De kenmerken van godsdienst
Appendix 4 Scientology: De kosmologie, antropologie ethiek en methodieken
Appendix 5 Scientology: Een nieuwe godsdienst
Appendix 6 Scientology en moderne definities van religie in de sociale wetenschappen
Appendix 7 Scientology: Een echte religie
Appendix 8 Scientology: in vergelijkingen met andere godsdiensten
Appendix 9 Officiële erkenning van Scientology als een godsdiensten
Appendix 10 Boeken van L. Ron Hubbard over Scientology
Lijst van Scientology kerken en missies
Bibliografie


I. Inleiding

Schrijver dezes is Japanner en dit stuk handelt over de overeenkomsten en verschillen tussen de Scientology godsdienst en andere godsdiensten van de wereld. In dit artikel wordt in het bijzonder ingegaan op de overeenkomsten en verschillen vanuit Japans gezichtspunt; het zwaartepunt ligt derhalve op de vergelijking van Scientology met Japanse godsdiensten.

Het woord godsdienst betekent in Japan het onderwijzen van de oorsprong, het onderwijzen van de bron van het ontstaan. Dit is de Japanse definitie, die mogelijk afwijkt van de westerse definitie. Bij dit onderzoek is uitgegaan van de Japanse definitie. De Japanse wet schrijft bovendien voor dat een religieuze organisatie, om als godsdienst te worden erkend, tevens de leer moet verspreiden, handelingen van eredienst moet uitvoeren, en leden moet scholen of vormen. Scientology voldoet aan al deze eisen, zoals is samengevat op de navolgende pagina’s.

Er is een Japans 31-lettergrepig gedicht dat “waka” wordt genoemd en waarin wordt gezegd dat aan de voet van de berg vele wegen naar boven leiden, maar dat het uitzicht op de maan vanaf de top altijd hetzelfde is. Dit is een oud gedicht dat nog stamt uit de tijd voordat het christendom in Japan zijn intrede deed. De duiding dat men op hetzelfde uitkomt, ongeacht tot welke geloofsgemeenschap men behoort, slaat vooral op de twee belangrijkste godsdiensten die Japan kent, shintoïsme en boeddhisme. Waar dit gedicht in feite over gaat, is de vraag: waarom twisten en krakelen? Maar nog belangrijker is de vraag, wanneer er zoveel overeenkomsten bestaan tussen de verschillende godsdiensten waarom zou men zich dan richten op de verschillen?

De Scientology godsdienst is in Japan relatief onbekend, hoewel veel bibliotheken beschikken over Scientology boeken: niet alleen werken van de hand van de oprichter, L. Ron Hubbard, maar ook publicaties van de Scientology Kerk zelf. Na 30 boeken over dit thema te hebben gelezen, is deze schrijver van mening dat iedereen die hierover meer zou willen weten er het meest bij gebaat is, deze boeken zelf te lezen.

Vervolgd...

  Vorige Volgende

Top
Contact Woordenlijst Boekhandel Overzicht Aanverwante Sites