Het Scientology Kruis Theologie & Praktijk van een Hedendaagse Godsdienst Scientology
Kies een taal
Opsporing
-->
Een naslagwerk Aangeboden door de Church of Scientology International Home
Inhoudsopgave
Het Credo van de Scientology kerk Inleiding
Hoofdstukken
Hoofdstuk 1 Een definitie van godsdienst in een pluralistische samenleving
Hoofdstuk 2 De beginselen van Scientology
Hoofdstuk 3 De godsdienstige gebruiken van Scientology
Hoofdstuk 4 Geschriften en symbolen van de Scientology godsdienst
Hoofdstuk 5 Organisaties van de Scientology godsdienst
Hoofdstuk 6 Maatschappelijke activiteiten van Scientologen
Hoofdstuk 7 L. Ron Hubbard, De stichter van Scientology
Appendices
Lijst van Scientology kerken en missies
BibliografieHoofdstuk Vier


Geschriften en symbolen van de Scientology godsdienst
[]
De geschriften van de Scientology godsdienst bestaan uit de geschreven en gesproken woorden van L. Ron Hubbard over de onderwerpen Dianetics en Scientology. De geschriften bevatten meer dan een half miljoen pagina’s tekst, meer dan 3.000 op band opgenomen lezingen en ongeveer 100 films.

 D eze geschriften vormen de enige bron van de leer van de Scientology godsdienst. Eén van de uitgangspunten van de godsdienst is dat de mens alleen door precies de aangegeven weg te volgen tot geestelijke verlossing kan komen. Dit idee van rechtzinnigheid in godsdienstige gebruiken is fundamenteel in Scientology. Daarom wordt elke poging de geschriften te veranderen of verkeerd uit te leggen beschouwd als een bijzonder ernstige inbreuk op de kerkelijke ethiek.

Als garantie van de zuiverheid en juistheid van de geschriften, is in nagenoeg alle landen het auteursrecht geregistreerd van alle daar gepubliceerde werken die het eigendom zijn van de kerk ten behoeve van de godsdienst. Deze registraties staan er garant voor dat de geschriften niet met onoprechte of schadelijke bedoelingen kunnen worden gewijzigd, vervormd of uit hun verband kunnen worden gerukt.

Vervolgd...

  Vorige Volgende

Top
Contact Woordenlijst Boekhandel Overzicht Aanverwante Sites