Het Scientology Kruis Theologie & Praktijk van een Hedendaagse Godsdienst Scientology
Kies een taal
Opsporing
-->
Een naslagwerk Aangeboden door de Church of Scientology International Home
Inhoudsopgave
Het Credo van de Scientology kerk Inleiding
Hoofdstukken
Hoofdstuk 1 Een definitie van godsdienst in een pluralistische samenleving
Hoofdstuk 2 De beginselen van Scientology
Hoofdstuk 3 De godsdienstige gebruiken van Scientology
Hoofdstuk 4 Geschriften en symbolen van de Scientology godsdienst
Hoofdstuk 5 Organisaties van de Scientology godsdienst
Hoofdstuk 6 Maatschappelijke activiteiten van Scientologen
Hoofdstuk 7 L. Ron Hubbard, De stichter van Scientology
Appendices
Lijst van Scientology kerken en missies
Bibliografie


DE KERKELIJKE STRUCTUUR VAN SCIENTOLOGY

De kerkelijke structuur van Scientology is opgebouwd uit honderden kerken en missies (de kleinste kerken van Scientology), die de religieuze diensten van Scientology voor de parochianen ten uitvoer brengen. Verspreid over de wereld zijn er ook vestigingen die zich bezighouden met het kerkelijk bestuur en ondersteuning van andere kerken. Individuele kerken zijn georganiseerd op specifieke non-profit basis die het wettelijk kader vormt voor de dagelijkse gang van zaken in de betrekkingen met de niet-kerkelijke wereld.

De Church of Scientology International is de moederkerk van de Scientology godsdienst. Als zodanig, is zij het hoogste leidinggevende orgaan voor de godsdienst over de hele wereld.

De voornaamste taak van de Church of Scientology International is het coördineren van de activiteiten van kerken, missies en geestelijken die samen de hiërarchie vormen, om zo te verzekeren dat zij gezamenlijk werken aan het uiteindelijke doel van Scientology: het tot stand brengen van een betere samenleving.

Vervolgd...

  Vorige Volgende

Top
Contact Woordenlijst Boekhandel Overzicht Aanverwante Sites