Het Scientology Kruis Theologie & Praktijk van een Hedendaagse Godsdienst

ScientologyEnter
EEN NASLAGWERK AANGEBODEN DOOR DE
CHURCH OF SCIENTOLOGY INTERNATIONAL


Szcientológia - Magyar Scientology - English Scientology - Deutsch Scientologi - Svenska Scientologi - Dansk Scientologie - Français Scientology - Italiano Scientology - Español Scientology - Russian

De Scientology kerk is opgericht in 1954. Heden ten dage zijn er meer dan 3000 kerken, missies, aanverwante organisaties en groeperingen die de aarde omspannen en ongeveer 8 miljoen leden in 100 landen in meer dan 30 talen ten dienste staan.

De snelle opkomst van de Scientology godsdienst in de veranderende spirituele gemeenschap van de wereld bracht velen tot het stellen van vragen zoals wat soort godsdienst het is, hoe het vergeleken kan worden met andere geloofsovertuigingen en op welke wijze het verschilt. Wat verstaat Scientology onder Opperwezen en de spirituele aspecten van het leven die de efemere wereld transcenderen? Wat sociaal- en gemeenschapswerk doen scientologen en hoe staan die activiteiten in verband met Scientology’s grotere religieuze doelstelling?

Dit boek geeft antwoorden op deze en soortgelijke vragen over de godsdienst en haar leden. In dit boek verschaffen vooraanstaande wetenschappers verschillende en inzichtelijke perspectieven over Scientology, hetgeen leidt tot een uniek en veelomvattend overzicht van de godsdienst. enter